fbpx
568 822 321 info@arteoptik.cz

DNEye Scanner PRO 2+

PRO OSTRÉ A ZDRAVÉ VIDĚNÍ

 

 

Váš zrak měříme pomocí unikátního oční skeneru DNEye, který určí mnohem více než jen vaše dioptrie. V současnosti se jedná o nejmodernější a nejpřesnější měření oční vady. Oční skener DNEye během minutového měření odhalí mnoho důležitých údajů, které jsou klíčové pro ostré vidění.

Zohledňuje různou velikost zornice

Naše zornice se mění podle množství dopadajícího světla. Různě veliká zornice ale sebou nese i možnost změny oční vady. Přístroj DNEye měří oční vadu za různých světelných podmínek a pomáhá nám určit konečnou velikost dioptrií.

Měření nitroočního tlaku

DNEye skener preventivně měří nitrooční tlak, takže i v rámci běžného měření zraku odhalíme podezření na oční onemocnění.

Měří tvar a tloušťku rohovky

Perfektní znalost tvaru rohovky a její tloušťky nám dává velmi důležité informace pro správný výběr kontaktních čoček. Zároveň nám pomáhá určit, zda se nejedná o nestandardní vyklenutí, které stojí za velikostí některých očních map.

Aberace vyšších řádů

Naše oko není dokonalá koule. To má za následek, že vzniklý obraz je mnohem více deformovaný a běžně používané způsoby korekce sníží toto rozostření jen z 90 %. Těch zbylých 10 % označujeme jako aberace vyšších řádů a právě přístroj DNEye je jeden z mála, který je schopen tuto vadu měřit. Znalost těchto aberací vysvětluje, proč někdo vidí i přes malou vadu tak špatně.Největším benefitem je ovšem možnost, vyrobit brýlové čočky, kde je obsažena i korekce těchto aberací.

Průhlednost očních prostředí

DNEye skener prosvítí oční prostředí a upozorní na možné zákalky. Jejich větší množství vzbuzuje podezření na šedý zákal.

 

 

  • 2667
Více z této kategorie: « Foropter 3D OPTOTYP »